ກອງປະຊຸມ

ເຄື່ອງເຊື່ອມອັດຕະໂນມັດ

ກອງປະຊຸມ Hardware

ກອງປະຊຸມ Hardware

ກອງປະຊຸມການສີດແລະແມ່ພິມ

Mold Workshop

ໂຮງງານໄມ້

ການຕັດ CNC

ຫ້ອງໂປໂລຍໄມ້

ຫ້ອງແຕ້ມຮູບ

ຫ້ອງແຕ້ມຮູບ

ຫ້ອງອົບແຫ້ງ

ສາຍສະພານ

ສາຍສະພານໄມ້

ສາງ

ຫ້ອງການ